КР ЖКЭ

Башы
1 Жалпы жоболор
2 Айдоочулардын жалпы милдеттери
3 Атайын сигналдарды колдонуу
4 Жөө адамдардын укуктары жана милдеттери
5 Жүргүнчүлөрдүн милдеттери
6 Светофордун жана жөнгө салуучунун сигналдары
7 Авариялык сигнализацияны жана авариялык токтоп калуу белгисин колдонуу
8 Кыймылды баштоо, маневр жасоо
9 Жүрүүчү бөлүктө транспорт каражаттарынын жайгашуусу
10 Кыймылдын ылдамдыгы жана дистанция
11 Озуп өтүү, кайчы өтүү
12 Транспорт каражаттын аялдашы жана токтоп турушу
13 Кесилиштерден өтүү
14 Жөө адам өткөөлдөрү жана маршруттары транспорт каражаттарынын аялдамалары
15 Темир жолдордон өтүү
16 Автомагистралдар аркылуу кыймыл
17 Турак-жай зоналарындагы кыймыл
18 Маршруттагы транспорт каражаттарынын артыкчылыгы
19 Тышкы жарык приборлорун колдонуу
20 Механикалык транспорт каражаттарын сүйрөтүү
21 Айдаганга үйрөтүү
22 Адамдарды ташуу
23 Жүк ташуу
24 Велосипеддердин, мопеддердин, арабалардын кыймылына, ошондой эле мал айдоого кошумча талаптар
25 Эскертүүчү белгилер
26 Артыкчылык белгилер
27 Тыюу салуучу белгилер