Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин “Кыргыз Республикасынын Президентинин “Кыргыз Республикасында жол коопсуздугун камсыз кылуу боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын МинистрлерКабинетинин “Кыргыз РеспубликасынынПрезидентинин “Кыргыз Республикасындажол коопсуздугун камсыз кылуу боюнчакечиктирилгис чаралар жөнүндө” 2021-жылдын 7-декабрындагы № 548 Жарлыгынишке ашыруу жөнүндө” 2021-жылдын 24-декабрында кабыл алынган № 345 токтомун аткаруу максатында, Кыргыз Республикасынын Ички иштерминистрлигинин Жол кыймылынынкоопсуздугун камсыздоо башкыбашкармалыгында автомототранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоожана кайра даярдоо боюнча билим берүүишмердигин жүзөгө ашыруу жаатындаайдоочуларды даярдоо жана кайра даярдообоюнча автомектептерди көзөмөлгө алуумекемелердин ишмердүүлүктөрүн жөнгөсалуу ирээтинде, Автотранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоожана кайра даярдоо боюнча билим берүүишмердүүлүгүнө берилген, кайра таризделген лицензиялардын 

 

Катталганномери

Мекеме

Жайгашкан жери

Багыты

Атайын багыты

Формасы

Мөөнөтү

1.         

21.02.24 ж

 №Х

«Кесиптик лицей №76» мекемеси

Кыргыз РеспубликасыЖалал-Абад обл.,Майлуу-Суу ш. Завод к., 10а

Кошумчабилим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларындаярдоо “В” жана С” (окуу мөөнөтү: 3,5 ай),

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

2.         

21.02.24 ж

 №Ш-7 

«Кесиптик лицей №63» Жоопкерчилиги чектелгенкоому

Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад обл.Базар коргон ш., Осмонов к., 17

Кошумчабилим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларындаярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), “В жана С” (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), Тракторист машинист “А” категориясы

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

3.         

21.02.24 ж.

 №2025

«Мустанг Авто» Жоопкерчилигичектелген коому

Кыргыз РеспубликасыЧуй обл., Аламудун р., Нижняя Ала Арча а., Тайлак Баатыр к., 1

Кошумчабилим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларындаярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), “В жана С” (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), Транспорт каражаттарынын айдоочуларын кайра даярдоо“С”, “Д”, “СЕ” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай),

Толук убакыт

Мөөн