Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин “Кыргыз Республикасынын Президентинин “Кыргыз Республикасында жол коопсуздугун камсыз кылуу боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө” 2021-жылдын 7-декабрындагы № 548 Жарлыгын ишке ашыруу жөнүндө” 2021-жылдын 24-декабрында кабыл алынган № 345 токтомун аткаруу максатында, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгында автомототранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо боюнча билим берүү ишмердигин жүзөгө ашыруу жаатында, айдоочуларды даярдоо жана кайра даярдоо боюнча автомектептерди көзөмөлгө алуу мекемелердин ишмердүүлүктөрүн жөнгө салуу ирээтинде, Автотранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо боюнча билим берүү ишмердүүлүгүнө берилген, кыскартылган, токтотулган жана кайра таризделген лицензиялардын тизмеси

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин “Кыргыз Республикасынын Президентинин “Кыргыз Республикасында жол коопсуздугун камсыз кылуу боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө” 2021-жылдын 7-декабрындагы № 548 Жарлыгын ишке ашыруу жөнүндө” 2021-жылдын 24-декабрында кабыл алынган № 345 токтомун аткаруу максатында, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгында автомототранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо боюнча билим берүү ишмердигин жүзөгө ашыруу жаатында, айдоочуларды даярдоо жана кайра даярдоо боюнча автомектептерди көзөмөлгө алуу мекемелердин ишмердүүлүктөрүн жөнгө салуу ирээтинде, Автотранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо боюнча билим берүү ишмердүүлүгүнө берилген, кыскартылган, токтотулган жана кайра таризделген лицензиялардын тизмеси

 

Автотранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо

боюнча билим берүү лицензиясын берүү

Катталган номери

Мекеме

Жайгашкан жери

Багыты

Атайын багыты

Формасы

Мөөнөтү

1.         

18.08.23 ж

 №Т-78 

«Авто Достук автомектеби» Жоопкерчилиги чектелген коому

Кыргыз Республикасы, Чуй облусу, Аламудун району, Алма-Ата көчөсү, 355.

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), “В жана С” (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), Транспорт каражаттарынын айдоочуларын кайра даярдоо, “С”, “СЕ”, “Д” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай).

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

2.         

5.09.23 ж

 №Д-31 

«Авто Про автомектеби» Жоопкерчилиги чектелген коому

Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Элебесов көчөсү, 83.

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), “В жана С” (окуу мөөнөтү: 3,5 ай).

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

3.         

5.09.23 ж.

 №И-40

«Бест Драйвер Кей Джи автомектеби» Жоопкерчилиги чектелген коому

Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Байтик Баатыр көчөсү, 86

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай),.

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

4.         

4.09.23 ж.

№9138

«Джек автомектеби» Жоопкерчилиги чектелген коому

Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Фрунзе көчөсү, 278

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай).

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

5.         

6.09.23 ж.

№О-43

«Автодрайв автомектеби» Жоопкерчилиги чектелген коому

Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Аул көчөсү, 6а/2

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), “В жана С” (окуу мөөнөтү: 3,5 ай).

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

 

 

 

 

 

 

 

 

6.         

8.09.23 ж.

№А-156

«Автолидер окуу борбору» Жоопкерчилиги чектелген коому

Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Суу району, Кара-Суу ш., Бакиев к. 4

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), “В жана С” (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), Транспорт каражаттарынын айдоочуларын кайра даярдоо, “С”, “СЕ”, “Д” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай).

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

7.

7.09.2023 ж.

№А-154

«Улук-жол автомектеби» Жоопкерчилиги чектелген коому

Кыргыз Республикасы, Ош шаары, Амир Темир кичи району, Айни көчөсү н-ж.

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), “В жана С” (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), Транспорт каражаттарынын айдоочуларын кайра даярдоо “Д”, “С”, “СЕ” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай),

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

8.

14.08.2023 ж.

№О-36

«Авто Драйвер автомектеби» жоопкерчилиги чектелген коому  

Кыргыз Республикасы, Ыссык-Көл, Жети-Өгүз району, Барскоон а. Элебесов көчөсү, 11

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), “В жана С” (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), Транспорт каражаттарынын айдоочуларын кайра даярдоо “С”, “СЕ” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай),

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

9.

14.08.2023 ж.

№Т-75

«Авто Драйвер автомектеби» жоопкерчилиги чектелген коому  

Кыргыз Республикасы, Нарын обл. Кочкор району, Кара-Тоо айылы, Ленин көчөсү, н-ж

Кошумча билим