Автотранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо боюнча билим берүү ишмердүүлүгүнө берилген лицензиялардын тизмеси

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин “Кыргыз Республикасынын Президентинин “Кыргыз Республикасында жол коопсуздугун камсыз кылуу боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө” 2021-жылдын 7-декабрындагы № 548 Жарлыгын ишке ашыруу жөнүндө” 2021-жылдын 24-декабрында кабыл алынган № 345 токтомун аткаруу максатында, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгында автомототранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо боюнча билим берүү ишмердигин жүзөгө ашыруу жаатында, айдоочуларды даярдоо жана кайра даярдоо боюнча автомектептерди көзөмөлгө алуу мекемелердин ишмердүүлүктөрүн жөнгө салуу ирээтинде, Автотранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо боюнча билим берүү ишмердүүлүгүнө берилген (убактылуу токтотулган, токтотулган жана кайра тариздөө) лицензиялардын тизмеси

Катталган номери

Мекеме

Жайгашкан жери

Багыты

Атайын багыты

Формасы

Мөөнөтү

1.         

04.11.22 ж

 №8655 

Жоопкерчилиги чектелген коом "Чистая дорога" автомектеби

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш. Л.Толстой к.210.

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), "В жана С" (окуу мөөнөтү: 3,5 ай),

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

2.         

04.11.22ж.   №8669

  Мекеме"Авто Плюс автомектеби"

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.  Э.Лунева ат. Курулуш ш.  №15А

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай),

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

3.         

24.10.22 ж. №8278

Жоопкерчилиги чектелген коом рофессия плюс автомектеби"

Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад ш. Барпы Сейил к. №242

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), "В жана С" (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), Транспорт каражаттарынын айдоочуларын кайра даярдоо “СЕ” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай),) Тракторист-машинист  категории «А» (окуу мөөнөтүү 3,5 ай.)

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

4.         

24.10.22 ж. №8283

Жоопкерчилиги чектелген коом  "Үмүт автомектеби"

Кыргыз РеспубликасыОш ш. Ленин к. №383.

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), "В жана С" (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), Транспорт каражаттарынын айдоочуларын кайра даярдоо “Д”, “ДЕ”“СЕ” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай),

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

5.         

31.10.22 ж. №8506

Жоопкерчилиги чектелген коом вто-Универ автомектеби"

Кыргыз Республикасы Бишкек ш. Үметалиева к. 95

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай),

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

6.         

20.10.22 ж. №8225

Базар-Коргон СТКУ мекемеси

Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад обл. Базар-Коргон р., Базар-Коргон а. Осмонов к. 4

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), "В жана С" (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), Транспорт каражаттарынын айдоочуларын кайра даярдоо “Д”, “СЕ” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай),

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

7.         

25.10.22 ж. №8402

Базар-Коргон ТКАК мекемеси

Кыргыз Республикасы, Жалал-Абадс обл. Базар-Коргон р., Базар-Коргон ш. Текебаев ш. 392

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), "В жана С" (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), Транспорт каражаттарынын айдоочуларын кайра даярдоо “ВЕ”,“Д”,“СЕ” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай),

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

8.         

24.10.22 ж №8282

Жоопкерчилиги чектелген коом  "Азия Авто Интер Сервис Компани ЛТД"

Кыргыз Республикасы, Ош ш. Салиев к. 5

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), "В жана С" (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), Транспорт каражаттарынын айдоочуларын кайра даярдоо «С», «Д» «Д1», «СЕ», «ДЕ» «Д1Е» (окуу мөөнөтү: 1,5 ай),

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

9.         

24.10.22 ж №8276

Жоопкерчилиги чектелген коом  "Сузак Мекенчил автомектеби"

Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад обл. Сузак р., Сузак а. Мадумар-Ата к. 74

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), "В жана С" (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), Транспорт каражаттарынын айдоочуларын кайра даярдоо «С», «Д», «СЕ», «ДЕ» (окуу мөөнөтү: 1,5 ай),

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

10.         

24.10.22 ж №8276

Жоопкерчилиги чектелген коом  "Акылай-проф автомектеби"

Кыргыз Республикасы, Ош обл. Өзгөнский р., Өзгөн ш. Манас к. 101

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), "В жана С" (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), Транспорт каражаттарынын айдоочуларын кайра даярдоо «С», «Д», «СЕ»,  (окуу мөөнөтү: 1,5 ай),

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

11.         

9.11.22 ж №8681

Жоопкерчилиги чектелген коом  "Ак-Кула и К автомектеби"

Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад обл. Жалал-Абад ш. Жамашев к. 49а

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), "В жана С" (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), Транспорт каражаттарынын айдоочуларын кайра даярдоо «С»,  (окуу мөөнөтү: 1,5 ай),

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

12.         

3.11.22 ж №8608

Жайыл ТКАК мекемеси

Кыргыз Республикасы, Чүй обл. Жайыл р. Кара-Балта ш Центральная к. 127 а/1

Кошумча билим

 тракторист-машинист «А» категориясы

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

 

 

 

 

                                                  

 

Автотранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо боюнча

билим берүү лицензиясынын ишмердүүлүгү убактылуу токтотулган тизмеси

 

Катталган номери

Мекеме

Жайгашкан жери

Багыты

Атайын багыты

Формасы

Мөөнөтү

1

31.10.22 ж. №2145 

 «Өзгөн ТКАК» мекемеси

Кыргыз Республикасы, Ош обл. Өзгонский р. Шералы а. Акматов к. №7

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), "В жана С" (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), Транспорт каражаттарынын айдоочуларын кайра даярдоо “С”, «СЕ»  «Д», (окуу мөөнөтү: 1,5 ай),

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

 

Автотранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо боюнча

билим берүү лицензиясынын ишмердүүлүгү токтотулган тизмеси

 

 

Катталган номери

Мекеме

Жайгашкан жери

Багыты

Атайын багыты

Формасы

Мөөнөтү

1

 24.10.22 ж.

 №8277 

Жоопкерчилиги чектелген коом  «Ата-Жол Авто»

Кыргыз Республикасы, Ош обл. Алай р. Гульчо а.

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо «В», «ВС», «С1» (Окуу мөөнөтүү: 6 айга чейин.)

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

2

 4.10.22ж.

 №7788 

Жоопкерчилиги чектелген коом  «Алихан Алмаз автомектеби»

Кыргыз Республикасы, Ош обл. Араван р. Тоо-Моюн а/а Хауз а.

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), "В жана С" (окуу мөөнөтү: 3,5 ай),

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

3

 4.10.22 ж

№7787 

Ачык акционердик коом «Ош автоучкомбинат»

Кыргыз Республикасы, Ош ш. Памирский тракт 1 км.

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай), "В жана С" (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), Транспорт каражаттарынын айдоочуларын кайра даярдоо «С», «С1», «Д», «Д1» (окуу мөөнөтү: 1,5 ай),Траллейбус айдоочуларын даярдоо (окуу мөөнөтү 6 айга чейин.)

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автотранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо

боюнча билим берүү лицензиясын кайра тариздөө

 

Катталган номери

Мекеме

Жайгашкан жери

Багыты

Атайын багыты

Формасы

Мөөнөтү

1

26.10.22 ж. №8441

«Кесиптик лицей №62» мекемеси

Кыргыз Республикасы, Ош обл. Өзгөн р. Эски Пакровка а. Акматов к. №10.

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо "В жана С" (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), Тракторист-машинист “А” категорияся (окуу мөөнөтү 3 ай.)

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

2

10.11.22 ж. №8810

«Кесиптик лицей №39» мекемеси

Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад обл. Токтогул р. Токтогул ш. Черноткач к. 11

Дополнительное образование

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо "С" (окуу мөонөтү: 2 ж.),  Тракторист-машинист “А”, “В”, “Г” категорисы(окуу мөөнөтү: 10 ай.),

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

3

4.11.22 ж. №8651

«Кесиптик лицей №115» мекемеси

Кыргыз Республикасы, Баткен обл. Кадамжай р. Үч-Коргон а.Курбонов к. 16

Дополнительное образование

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо "В жана С" (окуу мөөнөтү: 3,5 ай), “С” (окуу мөөнөтү 2 ж.) «С»(окуу мөөнөтү: 10 ай.),

Толук убакыт

Мөөнөтсүз