Автотранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо боюнча билим берүү ишмердүүлүгүнө берилген лицензиялардын тизмеси

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин “Кыргыз Республикасынын Президентинин “Кыргыз Республикасында жол коопсуздугун камсыз кылуу боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө” 2021-жылдын 7-декабрындагы № 548 Жарлыгын ишке ашыруу жөнүндө” 2021-жылдын 24-декабрында кабыл алынган № 345 токтомун аткаруу максатында, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгында автомототранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо боюнча билим берүү ишмердигин жүзөгө ашыруу жаатында, айдоочуларды даярдоо жана кайра даярдоо боюнча автомектептерди көзөмөлгө алуу мекемелердин ишмердүүлүктөрүн жөнгө салуу ирээтиндеАвтотранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо боюнча билим берүү ишмердүүлүгүнө берилген (убактылуу токтотулган, токтотулган жана кайра тариздөө) лицензиялардын тизмеси

 

Катталган номери

Мекеме

Жайгашкан жери

Багыты

Атайын багыты

Формасы

Мөөнөтү

1.

 

09.08.22 ж. №6136

"Авто плюс автомектеб" мекемеси

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш. Москва к. №217

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай))

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

2.

29.08.2022 ж. №Б-1268

Жоопкерчилиги чектелген коом "Авто старт плюс автомектеби”

 Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.Тунгуч к/р  №64/6

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай) "В жана С" (окуу мөөнөтү: 3,5 ай) “С” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай),)

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

3

18.08.2022 ж.

№6214

 Жоопкерчилиги чектелген коом "Автодор автомектеби”

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш. Сухомлин к. №36/1

Билим берүү иши

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын кайра даярдоо “Д” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай), “СЕ” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай)

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

4

21.07.2022 ж.

№5652

"Жылдыз-Тур-Транс" мекемеси

Кыргыз Республикасы, Ош ш., Курманжан-Датка к.№399

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай) "В жана С" (окуу мөөнөтү: 3,5 ай))

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

5

29.07.2022 ж. №5838

Жоопкерчилиги чектелген коом "Авто Лайн автомектеби”

Кыргыз РеспубликасыБишкек ш. Манас пр. №9.

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай)

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

 

 

Автотранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо боюнча

билим берүү лицензиясынын ишмердүүлүгүн жаңылоо тизмеси

 

Катталган номери

Мекеме

Жайгашкан жери

Багыты

Атайын багыты

Формасы

Мөөнөтү

1.

 

01.09.22 жички №869

“НЭСК ААК” окуу борбору

Кыргыз РеспубликасыЧүй облусу, Аламүдүн району, Лебединовка а. Энергетик шаарчасы. №1

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай) "В жана С" (окуу мөөнөтү: 3,5 ай)

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

 

 

Автотранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо боюнча

билим берүү лицензиясынын ишмердүүлүгү убактылуу токтотулган тизмеси