Автотранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо боюнча билим берүү ишмердүүлүгүнө берилген лицензиялардын тизмеси

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин “Кыргыз Республикасынын Президентинин “Кыргыз Республикасында жол коопсуздугун камсыз кылуу боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө” 2021-жылдын 7-декабрындагы № 548 Жарлыгын ишке ашыруу жөнүндө” 2021-жылдын 24-декабрында кабыл алынган № 345 токтомун аткаруу максатында, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгында автомототранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо боюнча билим берүү ишмердигин жүзөгө ашыруу жаатында, айдоочуларды даярдоо жана кайра даярдоо боюнча автомектептерди көзөмөлгө алуу мекемелердин ишмердүүлүктөрүн жөнгө салуу ирээтинде, Автотранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо боюнча билим берүү ишмердүүлүгүнө берилген (токтотулган жана кайра тариздөө) лицензиялардын тизмеси

 

Катталган номери

Мекеме

Жайгашкан жери

Багыты

Атайын багыты

Формасы

Мөөнөтү

1.

 

05.07.22 ж.5220

Жоопкерчилиги чектелген коом "Ак-Тулпар-Профи"

Кыргыз Республикасы, Ыссык-Көл облусу, Чолпон-Ата ш. 3 кичирайон, ПМК 16

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын кайра даярдоо “Д” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай), “СЕ” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай)

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

2.

15.07.2022 ж. №5456

генерал-майор Ш.К.Байзаков атындагы “СТКУ”мекемеси

Кыргыз Республикасы, Ыссык-Көл облусу, Ыссык-Көл району, Бостери а., Алжанбай к., 94/2 ү.

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын кайра даярдоо “Д” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай), “СЕ” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай)

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

3

14.07.2022 ж.

№5427

 Тоң “СТКУ” мекемеси

Кыргыз Республикасы, Ыссык-Көл облусу Тоң району, Бөкөнбай а, Тойчубек к., 2 ү.

Билим берүү иши

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын кайра даярдоо “Д” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай), “СЕ” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай)

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

4

21.07.2022 ж.

№5652

Жоопкерчилиги чектелген коом "Чүй-Авто автомектеби”

Кыргыз Республикасы, Чүй облусу Кара-Балта ш., Кожомбердиев к., 6а ү.

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай) "В жана С" (окуу мөөнөтү: 3,5 ай))

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

5

26.07.2022 ж. №5767

Жоопкерчилиги чектелген коом "Бест Драйвер автомектеби”

Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары 7 кичрайон 49/2 ү.

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай)

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

6

08.07.2022 ж. №5328

Жоопкерчилиги чектелген коом "Кок-Арт ККМ автомектеби”

Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад облусу, Сузак району, Михайловка а, Жунусов к, 81 ү.

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай) "В жана С" (окуу мөөнөтү: 3,5 ай) “С” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай), тракторист-машинист “А”, “Б”

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

7

20.07.2022ж №5606

 

Жоопкерчилиги чектелген коом "Нур-Авто автомектеби”

Кыргыз Республикасы Чуй облусу, Москва району Беловодск айылы, Колхоз к. 1 ү.

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай) "В жана С" (окуу мөөнөтү: 3,5 ай) “С” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай),)

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

 

 

Автотранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо боюнча

билим берүү лицензиясынын ишмердүүлүгү токтотулган тизмеси

 

Катталган номери

Мекеме

Жайгашкан жери

Багыты

Атайын багыты

Формасы

Мөөнөтү

1.

 

01.07.22 ж. ички №20-3/9-519

Жоопкерчилиги чектелген коом  "Алихан Алмаз автомектеби"

Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Араван району, Тоо-Моюн а/а, Хауз а.

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай) "В жана С" (окуу мөөнөтү: 3,5 ай)

Толук убакыт

Мөөнөтсүз

 

Автотранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо

боюнча билим берүү лицензиясын кайра тариздөө

 

Катталган номери

Мекеме

Жайгашкан жери

Багыты

Атайын багыты

Формасы

Мөөнөтү

1.

 

29.07.22ж №5856

“№54 Кесиптик лицей” мекемеси

Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Ноокат району Кыргыз-Ата а., Абдыраимова к.

Кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана "В жана С" (окуу мөөнөтү: 3,5 ай)

Толук убакыт

Мөөнөтсүз