Автотранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо боюнча билим берүү ишмердүүлүгүнө берилген лицензиялардын тизмеси

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 7-декабрындагы № 548 “Кыргыз Республикасынын Президентинин “Кыргыз Республикасында жол коопсуздугун камсыз кылуу боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө” Жарлыгын ишке ашыруу жөнүндө” токтомун аткаруу максатында, 2021-жылдын 24-декабрында кабыл алынган № 345 Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгында автомобиль транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташуу жана автомототранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо боюнча билим берүү ишмердигин жүзөгө ашыруу жаатында, транспорттук ишмердүүлүктү жөнгө салуу жана ошондой эле айдоочуларды даярдоо жана кайра даярдоодо боюнча автомектептерди көзөмөлгө алуу жана ошону менен бирге жүргүнчүлөрдү ташуу менен алек болгон мекемелердин ишмердүүлүктөрүн жөнгө салуу ирээтинде, Автотранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо боюнча билим берүү ишмердүүлүгүнө берилген (токтотулган жана кайра тариздөө) лицензиялардын тизмеси

Катталган номери

Мекеме

Жайгашкан жери

Багыты

Атайын багыты

Формасы

Мөөнөтү

1.

 

21.04.22 ж.3191

Жоопкерчилиги чектелген коом "Авто-Дор автомектеби"

Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары Сухомлинов к. 36/1

кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай) "В жана С" (окуу мөөнөтү: 3,5 ай)

толук убакыт

мөөнөтсүз

2.

21.04.22 ж.3192

Жоопкерчилиги чектелген коом "Авто-Универ автомектеби"

Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары Уметалиев к. 95

кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай)

толук убакыт

мөөнөтсүз

3

26.04.2022 ж.

№3317

 “№69 кесиптик лицей” мекемеси

Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад облусу Аксы району, Кербен шаары, Ала-Тоо к., 89 үй.

Билим берүү иши

Автотранспорт каражаттарынын айдоочуларын кайра даярдоо курсу “D” категориясы (окуу мөөнөтү: 1,5 ай)

толук убакыт

мөөнөтсүз

4

26.05.22 ж.

№4088

Жоопкерчилиги чектелген коом "Ырыс автомектеби”

Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад облусу Токтогул району, Үч-Терек а. Жапар к., 11 үй.

кошумча билим

“В” категориясындагы транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо (окуу мөөнөтү: 2,5 ай) "В жана С" (окуу мөөнөтү: 3,5 ай)

толук убакыт

мөөнөтсүз

5

27.05.22 ж.

Ички №579

Жоопкерчилиги чектелген коом "АТС плюс автомектеби

Кыргыз Республикасы, Токмок шаары Гагарин к. 75/16

кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай) "В жана С" (окуу мөөнөтү: 3,5 ай) “С” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай), “Д” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай), “СЕ” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай)

толук убакыт

мөөнөтсүз

6

2.06.22 ж.

№435

“Айдоочулардын жана транспорт каражаттардын бирикмеси”

Кыргыз Республикасы, Токмок шаары 1-кр гараж КПФ

кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай) "В жана С" (окуу мөөнөтү: 3,5 ай) “С” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай), “Д” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай), “СЕ” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай)

толук убакыт

мөөнөтсүз

7

24.06.22ж №4903

Жоопкерчилиги чектелген коом "Авто-Дор 555”

Кыргыз Республикасы Чуй облусу, Аламүдүн району Беш-Күнгөй айылы, Сарбагыш к. №68

кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай) "В жана С" (окуу мөөнөтү: 3,5 ай) “С” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай), “Д” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай), “СЕ” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай)

Толук убакыт

мөөнөтсүз

8

14.06.22ж.

№4608

Жоопкерчилиги чектелген коом "Зайнди”

Кыргыз Республикасы Чуй облусу, Аламүдүн району,Лебединовка айылы, Ленин пр. №84

кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо “В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай)

Толук убакыт

мөөнөтсүз

9

16.06.22ж.

№4671

Жоопкерчилиги чектелген коом "Авто-Про автомектеби”

Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары Элебесова к. №83

кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо“В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай) "В жана С" (окуу мөөнөтү: 3,5 ай)

Толук убакыт

мөөнөтсүз

10

20.06.22ж№4727

.

Жоопкерчилиги чектелген коом "Кудайберген автомектеби”

Кыргыз Республикасы, Чуй облусу, Чуй району, Чуй айылы, Ибраимова к. №41

кошумча билим

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо“В” категориясы (окуу мөөнөтү: 2,5 ай) "В жана С" (окуу мөөнөтү: 3,5 ай) “С” (окуу мөөнөтү: 1,5 ай),