Айдоочулар үчүн айыптын өлчөмү

Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс Айыпынын өлчөмү
Булганыч заттарды ченемден ашыкча бөлүп чыгарган транспорттук жана башка жүрүүчү каражаттарды пайдалануу ошондой эле алар иштегендеги ызы-чуунун деңгээли белгиленген ченемдерден ашык болгон транспорт жана башка жүрүүчү каражаттарды жана жасалгаларды пайдалануу айып: 1000 сом
Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс Айыпынын өлчөмү
Темир жол, суу, автомобиль транспортунда жана электр транспортунда коркунучтуу заттарды жана буюмзаттарды ташуу эрежелерин бузуу айып: 300 сом
Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс Айыпынын өлчөмү
Жолдорду, көчөлөрдү, темир жолдон өтүүчү жерлерди жана башка жол курулмаларын бузуу айып: кийин аларды күнөөлүү адамдардын эсебинен баштагы калыбына келтирүү менен жарандарга 500 сом, кызмат адамдарына 1000 сом.
Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс Айыпынын өлчөмү
Айдоочулардын токтотуучу тутуму, рулдук башкаруусу бузук же тартып-кошуучу түзүлүшү оңдолбогон транспорт каражаттарын айдоосу айып: 500 сом
Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс Айыпынын өлчөмү
Жолдорду, көчөлөрдү, темир жолдон өтүүчү жерлерди жана башка жол курулмаларын жүрүүгө коопсуз болгон абалда күтүүнүн эрежелерин бузуу же аны пайдалануу жол жүрүүнүн коопсуздугуна коркунуч туудурган жолдун айрым участкаларындагы кыймылга өз учурунда тыюу салууга же чек коюуга карата чара көрбөө. айып: кызмат адамдарына эсептешүү көрсөткүчүнүн 5000 сом
Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс Айыпынын өлчөмү
Белгиленген тартипте катталбаган транспорт каражатын башкаруу айып: 2000 сом
Айдоочунун жүк ташуучу автомобилдердин, чиркегичтердин (жеңил автомобилдердин жана мотоциклдердин чиркегичтеринен тышкары) жана автобустардын (өзгөчө чакандарынан тышкары) арткы боорунда кайталаган мамлекеттик каттоо номерлик белгиси жок транспорт каражатын айдоосу айып: 500 сом
Айдоочунун мамлекеттик каттоо номерлик белгиси жок, стандарттуу эмес, окулбаган же башка буюмдар менен атайылап жашырылган транспорттук каражатты айдоосу айып: 3000 сом
Айдоочунун жасалма мамлекеттик каттоо номерлик белгиси менен транспорт каражатын айдоосу айып: мамлекеттик каттоо номердик белгисин алып коюу менен 5000 сом
Айдоочунун Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик желеги белгиленген жерде көзөнөгү же башкача бузулушу бар мамлекеттик каттоо номерлик белгиси менен транспорт каражатын айдоосу айып: 300 сом.
Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс Айыпынын өлчөмү
Жер үстүндө жүрүүчү транспорт каражаттарын каттоо эрежелерин сактабаганда жана өз убагында каттоодон өткөрбөөсү. айып: жарандарга – 1000 сом, кызмат адамдарына – 2000 сом.
Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс Айыпынын өлчөмү
Жер үстүндө жүрүүчү транспорт каражаттарынын коопсуздугу боюнча Кыргыз Республикасынын техникалык регламентине ылайык техникалык кароодон өтпөгөн транспорт каражаттарын айдоосу. айып: 2000 сом
Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс Айыпынын өлчөмү
Куюлма жүктү автотранспортто жабуусуз ташуу, жүктүн жана бекитилүүчү түзүлүштөрдүн жылчыксыздыгын камсыз кылбоо, ошондой эле сүйрөө эрежесин бузуу. айып: эскертүү же 500 сом
Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс Айыпынын өлчөмү
Айдоочулардын жана жүргүнчүлөрдүн коопсуздук курларын же мототуулгаларды пайдалануу эрежелерин бузуусу айып: эскертүү же 500 сом
Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс Айыпынын өлчөмү
Айдоочулардын тиешелүү уруксатсыз кайра жабдылган же белгиленген тартипте катталбаган aтайын үн чыгаруу же жарык белгилерин берүү түзүлүштөрү менен өз бетинче жабдылган транспорт каражаттарын айдоосу. айып: көрсөтүлгөн түзүлүштөрдү конфискациялоо менен 2000 сом
Транспорт каражаттарынын жүрүшүндө тиешелүү уруксатсыз коюлган атайы жарык берүү же үн чыгаруу үчүн түзүлүштөрдү колдонуу. айып: көрсөтүлгөн түзүлүштөрдү конфискациялоо менен 2000 сом.
Сыртына оперативдүү кызматтын автомобилдеринин атайы түстөгү графикалык белгилери мыйзамсыз түшүрүлгөн транспорт каражаттарын айдоо. айып: түшүрүлгөн түстөгү графикалык белгини жок кылуу менен 2000 сом.
Айдоочунун маңдайкы, алдыңкы эшиктеринин каптал айнектеринде күңүрттөөчү жапкычтар чапталган же пардалар тагылган, ошондой эле арткы каптал эшиктеринин айнегине жана арткы айнегине жалтыраган күңүрттөөчү жапкычтар чапталган транспорт каражатын айдоосу - транспорт каражатынын айдоочусу (ээси) бул буюмдарды (күңүрттөөчү пленкаларды, жапкычтарды, пардаларды) милдеттүү түрдө алып салуунун шарты менен 2000 сом.
Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс Айыпынын өлчөмү
Транспорт каражатын айдоочулардын коркунучтуу, көлөмү чоң жана оор жүктөрдү ташуу эрежелерин бузуусу айып: 1000 сом.
Айдоочулардын коркунучтуу, көлөмү чоң жана оор жүктөрдү ташуучу транспорт каражаттарын айдоосуна тиешелүү уруксатсыз жол берүү — айып: кызмат адамдарына эсептешүү көрсөткүчүнүн 3000 сом администрациялык айып салууга алып келет.
Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс Айыпынын өлчөмү
Жөө адамдар жана транспорт каражаттарынын жүргүнчүлөрү тарабынан Жол кыймылынын эрежелеринин бузулушу айып: эсептешүү көрсөткүчүнүн 500 сом .
Мопед айдагандар, велосипедчендер, болбосо арабакечтер же жол кыймылынын процессине түздөн-түз катышкан дагы башка адамдар тарабынан (механикалык транспорт каражатын айдоочудан башкасы) Жол кыймылынын эрежелери бузулса айып: эсептешүү көрсөткүчүнүн 500 сом
Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс Айыпынын өлчөмү
Транспорт каражаттары жалпы пайдаланылуучу автомобиль жолдору менен жүрүү үчүн жыйым алуу эрежелерин бузуу - айып: жарандарга 10 000 сом чейин; юридикалык жактарга - 100 000 сом.
Эскертүү. "Автомобиль жолдору жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 18-статьясына ылайык Кыргыз Республикасында жана чет мамлекетте катталган жүк ташуучу транспорттук каражат же автобус ушул статьянын алкагында транспорт каражаты деп түшүнүлөт.
Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс Айыпынын өлчөмү
Каттам алдында техникалык жана медициналык кароодон өтпөгөн автобустарды жана микроавтобустарды айдоо, жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү үзгүлтүксүз ташууну жүргүзүүдө завод-даярдоочу тарабынан каралган же транспорт каражаттарын каттоо жөнүндөгү күбөлүктөгү отуруучу орундардын көрсөтүлгөн санынан ашыкча жүргүнчүлөрдү салуу, ошого тете эле тиешелүү органдар менен макулдашылган каттоо маршрутунун схемасы жок бул транспорт каражаттарын эксплуатациялоо, - айып: айдоочуларга 3000 сом администрациялык айып салууга алып келет.
Каттам алдында техникалык жана медициналык кароодон өтпөгөн айдоочуларга жүргүнчүлөрдү ташууга уруксат берүү, ошондой эле тиешелүү органдар менен макулдашылган каттоо маршрутунун схемасы жок жүргүнчүлөрдү ташуучу транспорт каражаттарын эксплуатациялоо - айып: кызмат адамдарына - 5000 сом, юридикалык жактарга — 20 000 сом администрациялык айып салууга алып келет.
Автобустар менен микроавтобустардын айдоочулары жүргүнчүлөрдү ташуучу транспорттун жүрүшүнө тыюу салынган автожолдорунда жүргүнчүлөрдү ташыса - айып: айдоочуларга 3000 сом администрациялык айып салынат же бир жылдык мөөнөткө транспорт каражатын айдоо укугунан ажыратылышына алып келет.
Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс Айыпынын өлчөмү
Транспорт каражаттарынын жол жүрүү эрежелерин бузушу же жол кыймылына тоскоолдук кылышы, ошого тете болгон жаркырак маякчылары жана атайын үн чыгаргычтар менен жабдылган атайын даярдалган автомобилдер менен мотоциклдердин тоскоолдуктарсыз жүрүшүн камсыз кылбаса - айып: 500 сом администрациялык айып салууга алып келет.
Ушул статьянын биринчи бөлүгүндө каралган ушул эле аракет жашы жетпеген тарабынан жасалганда - айып: эскертүү берүүгө алып келет.
Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс Айыпынын өлчөмү
Транспорт каражатынын айдоочусу тарабынан жол белгилерин же жолдун өтүүчү бөлүгүндөгү чек белгинин талаптарын сактабагандык, озуп өтүүнүн жана маневр жасоонун, транспорт каражаттарын жолдун машина жүрө турган бөлүгүнө жайгаштыруунун эрежелерин, жолдордун кесилишинен өтүү, жөө киши өтүүчү жерден өтүү, жолдун четинде, тротуарларда, жөө жүргүнчүлөргө арналган жолдордо жана башка газондордо жүрүүнүн эрежелерин бузушу (ушул Кодекстин 20-главасында каралган учурларды кошпогондо) айып: 1000 сом.
Тыгылыш болуп калган учурда жолдун кесилишине чыгуу же жолдордун жана көчөлөрдүн өтө турган бөлүгүн кесип өтүү, ал айдоочуну токтотууга аргасыз кылышы, туурасынан кетүүчү багытта транспорттук каражаттардын кыймылына тоскоолдук түзүшү айып: 1000 сом
Айдоочунун транспорт каражатын токтотуу жана токтотмо жай талаптарын сактабоосу (ушул статьяда каралган учурларды кошпогондо) айып: 1000 сом
Белгиленген талаптарды бузуу менен кыймылдын каршы тилкесине транспорт каражатынын чыгышы айып: 1000 сом
Транспорттук каражаттын айдоочунун адамдарды ташуу боюнча белгиленген талаптарды бузушу айып: 2000 сом
Эскертүү. Жол кыймылына тоскоолдук түзгөнү, токтотуу жана (же) автоктотмо жай (парковка) эрежелерин бузганы үчүн, ошондой эле транспорт каражаты жол-транспорттук кырсыкка катышкан учурда, айдоочусу (ээси) болбосо да транспорт каражатын атайын автотоктотмо жайга жеткирүү менен аны мажбурлап эвакуациялоого жол берилет. Транспорт каражаттарын мажбурлап эвакуациялоо жана дөңгөлөктүн блокираторлорун же жабдыктардын башка түрлөрүн колдонуу тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.
Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс Айыпынын өлчөмү
Эгерде бөгөт коюунун же кыймылды чектөөнүн узактыгы жыйырма төрт сааттан ашпаса, автомобиль жолун мыйзамсыз тосуу, башкача айтканда жөө жүрүүчүлөрдүн, автомобиль же башка транспорт каражаттарынын кыймылын жол тилкесине чыгуу жана анда адамдардын болушу менен мыйзамсыз кара күч менен бөгөт коюу же чектөө, ошого тете мындай аракеттерге материалдык жана башка колдоо көрсөтүү максатында бөгөт коюлган (чектөө) жерге адамдарды, тамак-ашты жана жүктөрдү ташып келүү жолу менен кыймылды мындай бөгөт коюуга жана (же) чектөөгө көмөктөшүү айып: жеке жактарга эсептешүү көрсөткүчүнүн 3000 сом, юридикалык жактарга - эсептешүү көрсөткүчүнүн 50 000 сом администрациялык айып салууга алып келет.
Эгерде бул аракеттер жазыктык жазалоо жосунунун белгилерин камтыбаса, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык стратегиялык маанидеги объекттерге таандык автомобиль жолдорун тосуу жана (же) тосмолоо курулмаларын, техниканы же башка буюмдарды орнотуу менен жасалган ошол эле аракеттер айып: укук бузууну жасоонун куралы болуп саналган каражаттарды конфискациялоо менен жеке жактарга эсептешүү көрсөткүчүнүн 5000 сом, юридикалык жактарга - эсептешүү көрсөткүчүнүн 70 000 сом администрациялык айып салууга же укук бузууну жасоонун куралы болуп саналган каражаттарды конфискациялоо менен беш суткага чейинки мөөнөткө администрациялык камакка алууга алып келет.
Ушул статьянын биринчи жана экинчи бөлүктөрүндө каралган аракеттер олуттуу зыян келтирүүгө алып келсе айып: укук бузууну жасоонун куралы болуп саналган каражаттарды конфискациялоо менен отуз саатка коомдук иштерге тартууга же укук бузууну жасоонун куралы болуп саналган каражаттарды конфискациялоо менен беш суткалык мөөнөткө администрациялык камакка алууга алып келет.
Ушул статьянын биринчи - үчүнчү бөлүгүндө каралган аракеттерди уюштуруу же жетектөө айып: укук бузууну жасоонун куралы болуп саналган каражаттарды конфискациялоо менен жеке жактарга эсептешүү көрсөткүчүнүн 10 000 сом, юридикалык жактарга - эсептешүү көрсөткүчүнүн 100 000 сом администрациялык айып салууга же укук бузууну жасоонун куралы болуп саналган каражаттарды конфискациялоо менен беш суткалык мөөнөткө администрациялык камакка алууга алып келет.
Эскертүү. Укук бузуу жасалган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген эсептешүү көрсөткүчүнөн жүз эсе ашкан зыян ушул статьяда олуттуу зыян деп таанылат.
Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс Айыпынын өлчөмү
Транспорт каражаттарынын айдоочуларынын кыймылдын 10 км/сааттан ашык, бирок 20 км/сааттан ашык эмес белгиленген ылдамдыгынан ашып кетиши айып: 500 сом
Транспорт каражаттарынын айдоочулары кыймылдын белгиленген ылдамдыгынан 20 км/сааттан да көбүрөөк ашса айып: 1000 сом
Транспорт каражаттарынын айдоочулары кыймылдын белгиленген ылдамдыгынан 40 км/сааттан да көбүрөөк ашса айып: 2000 сом
Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс Айыпынын өлчөмү
Белгишамдын тыюу салуучу белгисине же жөнгө салуучунун жаңсоосуна карабай өтүп кетүү айып: 1000 сом
Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс Айыпынын өлчөмү
Транспорт каражатын токтотуу жөнүндө ички иштер органынын кызматкеринин мыйзамдуу талаптарын транспорт каражатынын айдоочусунун аткарбоосу Транспорт каражатын токтотуу жөнүндө ички иштер органынын жана автомобиль жана суу транспортунун ишин жөнгө салуу жана контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарын транспорт каражатынын айдоочусунун аткарбоосу айып: эсептешүү көрсөткүчтүн 1000 сом администрациялык айып салууга алып келет.
Ушул статьянын биринчи бөлүгүндө каралган ошол эле аракет жашы жетпегендер тарабынан жасалганда айып: эскертүү берүүгө же жыйырма саатка коомдук иштерге тартууга алып келет.
Эскертүү. Ички иштер органынын форма кийимин кийген кызматкеринин транспорт каражатын токтотуу жөнүндө талабы таякча менен же үн күчөткүч түзүлүштүн жардамы аркылуу сигнал берүү жолу менен билдирилет, мында бир эле учурда ышкырык менен берилиши мүмкүн. Сигнал айдоочуга түшүнүктүү болууга жана өз убагында берилүүгө тийиш, анткени аларды аткаруу авариялык кырдаалды түзбөшү керек.
Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс Айыпынын өлчөмү
Фото-, видиожазууларды (видиокаттоолор, уюлдук телефондордун жана түзүлүштөрдүн видиокамералары менен) жүзөгө ашыруучу техникалык каражаттар менен тартылган-жазылган кылмыш жосунунун белгилери жок транспорт каражатын ички иштер органынын кызматкери тарабынан мыйзамсыз токтотуу айып: 5000 сом.
Эскертүү: Айдоочунун талабы боюнча кызматтык ырастамасын көрсөтпөгөн ички иштер органынын кызматкери тарабынан транспорт каражатын токтотуу транспорт каражатын мыйзамсыз токтотуу деп түшүнүлөт.
Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс Айыпынын өлчөмү
Автомобиль жана суу транспортундагы ишти жөнгө салуу жана контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кызмат адамдарынын көрсөтмөлөрүн аткарбоо айып: жарандарга - 1000 сом, кызмат адамдарына - 2000 сом, юридикалык жактарга - 10 000 сом
Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс Айыпынын өлчөмү
Автомобиль жана суу транспортундагы ишти жөнгө салуу жана контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кызматкерлерине автомобиль жана суу транспортунун субъекттеринин ишине мыйзамдуу текшерүүлөрдү жүргүзүүгө тоскоолдук кылуу айып: жарандарга - 1000 сом, кызмат адамдарына - 2000 сом.
Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс Айыпынын өлчөмү
Транспорт каражаттарынын айдоочуларынын үйрөтүү айдоосун жүргүзүүнүн, сырткы жарыктандыруучу приборлорду пайдалануу, үн чыгаруучу же авариялык белгини колдонуу эрежелерин бузуулары айып: 300 сом.
Жарык чагылдыргычы жок унаа арабаларын, велосипеддерди айдоо айып: эскертүү же 200 сом
Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс Айыпынын өлчөмү
Турак жай зоналарында транспорт каражаттарынын жүрүшү үчүн белгиленген эрежелерди бузуу айып: 200 сом.
Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс Айыпынын өлчөмү
Айдоочунун транспорт каражаттарын алкоголдук, наркотикалык же токсикоманиялык мас абалында айдоосу айып: 10 000 сом администрациялык айып салууга же бир жылдык мөөнөткө транспорт каражатын айдоо укугунан ажыратууга алып келет.
Ушул статьянын биринчи бөлүгүндө каралган аракет авариялык кырдаалды түзүүгө учуратканда айып: эки жылдык мөөнөткө транспорт каражатын айдоо укугунан ажыратуу менен 10 000 сом .
Ушул статьянын биринчи бөлүгүндө каралган, жабырлануучунун ден соолугуна зыян келтирген же жазык жактан жазалоо жосунунун белгилери болбогон, транспорт каражаттарын жана башка мүлктөрдү бузган аракет айып: үч жылдык мөөнөткө транспорт каражатын айдоо укугунан ажыратуу менен 20 000 сом.
Ушул статьянын биринчи-үчүнчү бөлүктөрүндө каралган ошол эле аракет жашы жетпеген тарабынан жасалганда айып: кырк саатка коомдук иштерге тартууга же болбосо бир жылдык мөөнөткө транспорт каражатын айдоо укугунан ажыратууга алып келет.
Ушул статьянын биринчи бөлүгүндө каралган аракет транспорт каражаттарын айдоого укугу жок адамдар тарабынан жасалганда айып: 20 000 сом администрациялык айып салууга же болбосо беш суткалык мөөнөткө администрациялык камакка алууга алып келет.
Транспорт каражатын башкарууну алкоголдук, наркотикалык жана токсикоманиялык мас абалындагы адамга айдоого уруксат берүү айып: кызмат адамдарына 20 000 сом .
Айдоочулардын жана транспорт каражаттарын айдаган адамдардын белгиленген тартипке ылайык мас абалын күбөлөндүрүүдөн өткөрүүдөн баш тартуусу айып: үч жылдык мөөнөткө транспорт каражатын айдоо укугунан ажыратуу менен 10 000 сом .
Ушул статьянын биринчи-үчүнчү жана бешинчи бөлүктөрүндө каралган, үч жылдын ичинде эки жолудан ашык жасалган аракеттер айып: беш жылдык мөөнөткө транспорт каражатын айдоо укугунан ажыратуу менен беш суткага администрациялык камакка алууга алып келет.
Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс Айыпынын өлчөмү
Транспорт каражаты жүрүп бараткан убакта бул транспорт каражатынын айдоочусунун сүйлөшүү түзүлүшүн же байланыш каражатын колдонуусу айып: эскертүүгө же 200 сом .
Эскертүү. Транспорт каражатын башкаруу учурунда кулакка таккычтарды же үнү катуу чыккан байланыш каражатын колдонуу аркылуу сүйлөшүү түзүлүшүн же байланыш каражатын колдонууга уруксат берилет. Бул статьяда көрсөтүлгөн талап ыкчам жана атайын транспорт каражаттарынын айдоочуларына, алар тарабынан кечиктирилгис кызматтык милдеттерди аткаруу убагында жайылтылбайт.
Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс Айыпынын өлчөмү
Транспорт каражаттарын айдоочулардын темир жол өткөөлдөрүнөн өтүү эрежелерин бузуусу айып: эсептешүү көрсөткүчүнүн 1000 сом .
Ушул статьянын биринчи бөлүгүндө каралган ошол эле аракет жашы жетпеген тарабынан жасалганда айып: эскертүү берүүгө же төрт саатка коомдук иштерге тартууга алып келет.
Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс Айыпынын өлчөмү
Транспорт каражатынын айдоочусунун авариялык кырдаалды түзүүгө алып келген Жол кыймылынын эрежелерин бузушу айып: 2000 сом .
Жол кыймылынын башка катышуучулары (ушул статьянын биринчи бөлүгүндө каралган учурдан тышкары жөө жүргүнчүлөр, велосипедчендер, арабакечтер ж.б.) тарабынан авариялык кырдаалдын түзүлүшү айып: 1000 сом .
Транспорт каражаттарын айдоочуларынын Жол кыймылынын эрежесин бузуп, транспорт каражаттарын же башка мүлктү материалдык зыянга учуратуу менен авариялык кырдаалдын түзүлүшү айып: 8000 сом администрациялык айып салууга же болбосо эки жылдык мөөнөткө транспорт каражатын айдоо укугунан ажыратуу менен 8000 сом .
Эскертүү. Авариялык кырдаалды түзүү - бул жол кыймылынын катышуучусунун жол кыймылынын аракеттеги эрежесин бузуу менен жол кыймылынын ылдамдыгын же траекториясын өзгөртүүгө аргасыз кылган алдын ала аракети.
Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс Айыпынын өлчөмү
Транспорт каражаттарын айдоочуларынын жол кыймылынын эрежесин бузуп, транспорт каражаттарын же дагы башка мүлктү материалдык зыянга учуратуусу айып: 5000 сом .
Эгерде укук бузуучунун аракеттеринде жазык жагынан жазалануучу жосундун белгиси болбосо, Жол кыймылынын эрежелерин транспорт каражатынын айдоочусунун бузуусунан жабырлануучунун ден соолугуна залал келтирилиши айып: 10 000 сом администрациялык айып салынышына же кийин жабырлануучунун ден соолугун калыбына келтирүүгө кеткен материалдык чыгымдарынын ордун толтуруу менен эки жылга транспорт каражаттарын айдоо укугунан ажыратылышына алып келет.
Ушул статьянын биринчи жана экинчи бөлүгүндө каралган ошол эле аракеттер жашы жетпегендер тарабынан жасалганда айып: жыйырма саатка коомдук иштерге тартууга алып келет.
Транспорт каражаттарын башкарууга укугу жок адам тарабынан жасалган, ушул статьянын биринчи жана экинчи бөлүктөрүндө каралган иш аракеттер айып: жүз 2000 сом администрациялык айып салууга же болбосо беш суткага администрациялык камакка алууга алып келет.
Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс Айыпынын өлчөмү
Айдоо укугуна ээ болбогон же болбосо башкаруу укугунан ажыратылган адамдын транспорт каражатын башкаруусу айып: 5000 сом . Ушул статьянын биринчи бөлүгүндө каралган ошол эле аракеттер жашы жетпеген тарабынан жасалса
Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс Айыпынын өлчөмү
Жол кыймылынын эрежелеринде каралган документтер жанында болбогон айдоочулардын транспорт каражаттарын айдоосу айып: 500 сом .
Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс Айыпынын өлчөмү
Коркунучтуу жүктөрдү же жүргүнчүлөрдү ташуучулардын жарандык-укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу полиси жанында болбогон адамдын транспорт каражатын айдоосу айып: 500 сом .
Эскертүү. Коркунучтуу жүктөрдү ташуучу деп коркунучтуу жүктөрдү ташыган жана бул үчүн транспорт каражатын пайдаланган жеке же юридикалык жак түшүнүлөт. Жүргүнчүлөрдү ташуучу деп менчик укугунда же башка мыйзамдуу негиздерде автомобилдик транспорт каражатка ээ жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, акы үчүн же жалдоо боюнча жүргүнчүлөрдү жана алардын мүлкүн ташууга укугу бар жеке же юридикалык жак түшүнүлөт. Жүргүнчү деп анын атынан же анын өзү түзгөн ташуу келишимин аткаруу үчүн ташуучу акыга ташыган жеке жак түшүнүлөт.
Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс Айыпынын өлчөмү
Жол кыймылынын катышуучуларына жол кыймылы эрежелеринде белгиленген, ушул Кодекстин 20-главасында саналып өтпөгөн башка талаптарды бузуу айып: эскертүү берүүгө же 500 сом
Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс Айыпынын өлчөмү
Транспорт каражатынын кыймыл учурунда бут койгучунда жана чыгып турган башка бөлүктөрүндө, кирүү жана чыгууларында жол жүрүү түрүндө, эшиктердин ачылышына жана жабылышына тоскоолдук кылуу, тиешелүү таңгаксыз кесүүчү буюмдарды, ошондой эле салонду жана жүргүнчүлөрдүн кийимин булгай турган буюмдар менен заттарды ташууларды жасоо менен троллейбусту, шаардык жана шаар четине каттаган автобусту же таксини пайдалануу эрежелерин бузуу айып: эскертүүгө же 300 сом
Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс Айыпынын өлчөмү
Жол-транспорт кырсыгына байланыштуу жол кыймылы эрежелеринде каралган милдеттенмелерди катышуучу болуп саналган айдоочунун аткарбоосу айып: 5000 сом администрациялык айып салууга же бир жылдык мөөнөткө транспорт каражаттарын башкаруу укугунан ажыратууга алып келет.
Айдоочунун Жол кыймылы эрежелерин бузуу менен өзү катышкан, жазык жазасынын жосундарынын белгилерине ээ болбогон жол-транспорт кырсыгы болгон жерди таштап кетүүсү айып: 10 000 сом администрациялык айып салууга же төрт жылдык мөөнөткө транспорт каражаттарын башкаруудан ажыратууга алып келет.
Айдоочуга, ал катышкан жол-транспорт кырсыгынан кийин, же болбосо милициянын кызматкеринин талабы боюнча мас абалын аныктоо максатында ыйгарым укук берилген кызмат адамы тарабынан күбөлөндүрүү өткөрүлгөнгө чейин транспорт каражатын токтотуу же ыйгарым укук берилген кызмат адамы мындай күбөлөндүрүүдөн өткөрүүдөн бошотуу жөнүндө чечим кабыл алганга чейин айдоочуга алкоголь ичимдиктерин ичүүгө же баңги же психотроптук заттарды колдонууга тыюу салуу жөнүндө Жол кырсыгынын эрежелеринин талаптарын аткарбоосу - транспорт каражаттарын башкаруу укугунан ажыратуу менен 20 000 сом .
Эскертүү. Жабыркоочуга медициналык жардам көрсөтүүгө байланыштуу жолтранспорт кырсыгы болгон жерден кетип калган адам ушул статьянын биринчи жана экинчи бөлүктөрү боюнча жоопкерчиликтен бошотулат.
Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс Айыпынын өлчөмү
Автобейбаштык, башкача айтканда, автотранспорт каражатынын айдоочусунун же транспорт каражатында болгон адамдардын коомдук тартипти жана жарандардын тынчтыгын көз көрүнө бузган, коомго карата даана сыйлабастыкты билдирген, Жол кыймылынын жана транспорт каражаттарын пайдалануунун эрежелерин бузуу менен коштолгон (автожарыш, белгиленбеген жерлерде ар каңдай түрдөгү көрсөтмө жүрүүлөр жана у.с.) атайылаган аракети, ошондой эле бештен ашык транспорт каражатынын үйлөнүү үлпөт колоннасындагы транспорт каражатынын кыймылы айып: 3000 – 5000 сом.
Эскертүү. Өкмөттүк кортеждин жана делегациянын курамында; жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын автомашинасынын коштоосундагы колоннада; сөөк коюу процессинде; жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын уруксаты бар колоннада бештен ашык транспорт каражаттарынын колоннада жүрүүсүнө уруксат берилет.
Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс Айыпынын өлчөмү
Белгиленген тартипте катталбаган транспорт каражатын жолго чыгаруу айып: кызмат адамдарына 5000 сом
Билип туруп жасалма мамлекеттик каттоо номерлик белгиси менен транспорт каражатын жолго чыгаруу кызмат адамдарына 5000 сом
Аны пайдаланууга тыюу салынган оң эмес, тиешелүү уруксатсыз кайра жабдылган же мамлекеттик техникалык кароодон өтпөгөн транспорт каражаттарын жолго чыгаруу айып: кызмат адамдарына 5000 сом
Айып менен байланышкан маселесин тактоо үчүн байланыштар
Эгерде силерде бир белгилүү айып боюнча түшүнүксүз маселелер болсо, сураныч (0312) 56-60-43 номери боюнча чалыныз жана биздин кызматкерлери суроонуздорго жооп беришет.