Кыргыз Республикасынын ИИМдин ЖКККББсы кызматтык орундар туралуу жарыялайт

 

 

Кыргыз Республикасынын ИИМнын ЖКККББнын Мониторинг борборуна дайындала турган инженерлердин

КЫЗМАТТЫК ТАЛАПТАРЫ

 

-Кыргыз Республикасынын ИИМнын жарандык кызматкерлерине болгон талаптарына жооп берген;

- кызматка (келишим боюнча), жашы Кыргыз Республикасынын эмгек кодексине ылайык болгон;

          - кылмыш иши боюнча соттолбогон, соттолгондугу өчүрүлбөгөн жана соттолгондугу алынып салынгандыгына карабастан;

          -IT-технологиялар тармагындагы кесиптик орто билимдүү (техникалык), ЖКЭ бузууларын автоматташтырылган түрдө көзөмөлдөө боюнча тажрыйбасына карабастан; 

- маалыматтык технологиялар тармагындагы укуктук-техникалык документацияларды иш жүзүндо колдоно билген; оргтехникалар жана байланыш тармагынын эрежелеринсактоо жана пайдалануу; диагностикалык каражаттарды сыноо жана аларды аралык жабдууларында пайдалануу;
компьютерлерге системалык программаларды орнотуу жана эсептөө; аралык жабдууларда жана жумушчу станцияларында профилактикалык иш алып баруу; компьютерлерди маркировкалоо эрежесин билген; оргтехникалардын тизмесин салыштыруу; жабдуулардын жол-жоболор жана эсепке алууэрежелерин; ар-кандай программалык вирустарга каршы жоболорду; керектүү документацияларды каттоо жана башкаруу;

- текст редактору менен текттерди жазуу жана аларды өзгөртүү жана толуктап иштей алган;

- материалдар менен иштөө, текстерди дискетага же болбосо кагаз түрүндө басып чыгаруу;

- иш алып баруу;

-тармактык администратордун башкаруусунда ошондой эле командада иш алып баруу;

 - электротехникалык негиздемелерди, эмгекти коргоо боюнча жана өрт коопсуздугу боюнча инструкцияларын билген;

- отчеттук жана техникалык документациялар менен иш алып баруу;

- өзүн өзү өнүктүрүү

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын ИИМнын ЖКККББнын Мониторинг борборуна дайындала турган операторлордун

КЫЗМАТТЫК ТАЛАПТАРЫ

 

-Кыргыз Республикасынын ИИМнын жарандык кызматкерлерине болгон талаптарына жооп берген;

- кызматка (келишим боюнча), жашы Кыргыз Республикасынын эмгек кодексине ылайык болгон;

          - кылмыш иши боюнча соттолбогон, соттолгондугу өчүрүлбөгөн жана соттолгондугу алынып салынгандыгына карабастан;

          -IT-технологиялар тармагындагы кесиптик орто билимдүү (техникалык), ЖКЭ бузууларын автоматташтырылган түрдө көзөмөлдөө боюнча тажрыйбасына карабастан; 

          - компьютердик техникалар тармактарын (MicrosoftOfficeWord, Excel), 

- текст редактору менен текттерди жазуу жана аларды өзгөртүү жана толуктап иштей алган;

- материалдар менен иштөө, текстерди дискетага же болбосо кагаз түрүндө басып чыгаруу;

- иш алып баруу;

- тармактык администратордун башкаруусунда ошондой эле командада иш алып баруу;

 - электротехникалык негиздемелерди, эмгекти коргоо боюнча жана өрт коопсуздугу боюнча инструкцияларын билген;

- отчеттук жана техникалык документациялар менен иш алып баруу;

- Кыргыз Республикасынын Жол кыймылынын эрежелерин билүү;

-өзүн өзү өнүктүрүү