Сынак

21.02.2018
Суроолорунун тизмеси

Бош кызмат орундарын ээлөөгө конкурстук тандоонун катышуучулары үчүн негизги жазуу түрүндөгү тестирлөөнүн суроолорунун тизмеси